Znak školy

Střední průmyslová škola
strojní a dopravní v Děčíně


 

Tento studijní obor je pro svoji šíři odborného spektra rozdělen na dvě různá zaměření, ze kterých si studenti po ukončení prvního ročníku mohou vybrat to, které nejlépe odpovídá jejich představám a studijním předpokladům. Volí mezi zaměřením:
- Logistika v EU
- Železniční doprava a přeprava

Logistika


Logistika v EU

Na tomto zaměření se studenti připravují pro práci ve firmách, které zajišťují a realizují výrobu a přepravu zboží dle přání zákazníka v tuzemsku i zahraničí. Firmy požadují od svých zaměstnanců znalost dvou cizích jazyků, firemní ekonomiky a zvládnutí práce s výpočetní technikou. Proto zde mají prioritu cizí jazyky (povinné jsou dva světové jazyky, třetí cizí jazyk je nabízen jako nepovinný předmět) a odborné ekonomicko-provozní předměty. Jejich studium je zaměřeno na zvládnutí problematiky všech druhů nákladní dopravy - silniční, železniční, letecké i lodní a logistiky.

Nejlepší studenti pak absolvují speciální přípravu na složení zkoušky First certificate in English (to ovšem již záleží na píli a individuální přípravě každého z nich).

Škola má akreditaci na provádění zkoušek pro Certifikát FIATA.

Absolventi nacházejí uplatnění ve vnitrostátních i mezinárodních dopravních, spedičních i výrobních firmách.

Ke stažení: ŠVP pro obor Logistika v EU - ročníkové plány (formát PDF)

Pendolino v Děčíně


Železniční doprava a přeprava

Toto zaměření je vhodné pro všechny, které zajímá železnice a její provoz.

Během výuky jsou studenti do hloubky seznamováni s dopravními a přepravními předpisy, účastní se odborných přednášek a školení s odborníky z provozu. Část výuky také probíhá přímo na pracovištích ČD, a.s.. Zde si studenti prověřují své teoretické znalosti v rámci provozní praxe.

Studenti jsou v průběhu studia připravováni k jednotlivým odborným zkouškám na pracovní pozice – informátor v osobní dopravě, obsluha vlaků osobní dopravy, osobní pokladník, nákladní pokladník, výhybkář a výpravčí.

O absolventy tohoto zaměření je velký zájem ze strany ČD, a.s., ale také u ostatních dopravních společností provozujících veřejnou či neveřejnou osobní i nákladní železniční dopravu. Studenti ještě před maturitou mohou složit potřebné odborné zkoušky, které jim umožní okamžitý nástup na odborné pracovní pozice.

Pro studijní zaměření Železniční doprava a přeprava je výhodnou možností využití stipendijního programu Českých drah ČéDés. Dostanete pracovní smlouvu na dobře placenou práci a během studia až 134 000,-Kč. Prostudujte nabídku programu ČéDés a vyplňte svou přihlášku ještě dnes.

Ke stažení: ŠVP pro obor Železniční doprava a přeprava - ročníkové plány (formát PDF)


Všechna zaměření oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou vhodná pro chlapce i děvčata a umožňují přípravu na získání řidičského průkazu skupiny B.

Absolventi všech zaměření tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách technických i ekonomických směrů.