Znak školy

Střední průmyslová škola
strojní a dopravní v Děčíně


 

Společný elektrotechnický rámec prvních dvou ročníků studia je od třetího ročníku specializován na tato tři zaměření:
- Počítačové systémy
- Zařízení silnoproudé elektrotechniky
- Elektrická trakce v dopravě

Ve společné části studia je zařazen předmět informační a komunikačních technologie, který je směrován na efektivní využívání počítačů v kontextu informační společnosti.

Absolventi všech zaměření oboru Elektrotechnika se také mohou pustit do samostatného podnikání v oboru. Umožníme jim složení nezbytných zkoušek z vyhlášky č. 50/1978 § 5.

IBM PC


Počítačové systémy

Zaměření rozvíjí obsahový rámec předmětu informační a komunikační technologie.

Technické vybavení počítačů se soustředí na osobní počítače a počítačové sítě. Diskutovány jsou klíčové součásti, jejich výběr, integrace do celku a následná údržba a konfigurace.

Programové vybavení počítačů se soustřeďuje na desktopové aplikace, operační systémy a webové technologie.

Absolventi zaměření nacházejí uplatnění u firem zabývajících se výrobou, prodejem a správou technického a programového vybavení, resp. u širokého spektra firem, které tyto technologie zákaznicky využívají - ve firmách soukromých i ve státní správě.

Ke stažení: ŠVP pro obor Počítačové systémy - ročníkové plány (formát PDF)

Zařízení silnoproudé elektrotechniky


Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Studenti získávají široké elektrotechnické vzdělání zaměřené na silnoproudou elektrotechniku. Při studiu se podrobně seznámí s oblastí výroby, rozvodů a využití el. energie (SČE, ČEZ).

Absolventi najdou široké uplatnění v energetice, elektrotechnických výrobních podnicích, v servisních organizacích pro instalaci a údržbu elektrických zařízení, v elektrárenství atd.

Ke stažení: ŠVP pro obor Zařízení silnoproudé elektrotechniky - ročníkové plány (formát PDF)

Pendolino v Děčíně


Elektrická trakce v dopravě

Studenti si osvojí kromě elektrotechnického vzdělání i znalosti z mechanických a el. zařízení vozidel elektrické trakce i dopravní energetiky.

Absolventi nacházejí uplatnění zejména jako strojvedoucí lokomotiv všech trakcí nejenom u ČD, ale i u soukromých dopravců, na vlečkách dolů i velkých podniků, v metru, MHD apod. Dále mohou pracovat jako technici pro provoz a údržbu dopravních prostředků i pevného trakčního zařízení el. trakce na železnici i MHD.

Uplatnění absolventů je široké. Kdo by chtěl ovšem pracovat výhradně jako strojvedoucí, musí mít velmi dobrý zdravotní stav.

Nejen "trakčáci", ale všichni zájemci o elektrotechniku a dopravu se mají možnost podílet na na vytváření unikátní modelové železnice v kroužku, který vede Ing. Tuzar.

Atraktivní nabídkou pro zájemce o profesi strojvedoucího je stipendijní program Českých drah ČéDés. Dostanete pracovní smlouvu na dobře placenou práci a během studia ještě štědré stipendium.

Ke stažení: ŠVP pro obor Elektrická trakce v dopravě - ročníkové plány (formát PDF)


Do školního roku 2009/2010 měl obor Elektrotechnika kód 26-41-M/002