Znak školy

Střední průmyslová škola
strojní a dopravní v Děčíně


 

CAD (computer aided design) je označení počítačových programů používaných např. konstruktéry, designéry a architekty.
Ve strojírenství umožňují CAD programy prostorové navrhování strojních součástí, mechanismů a strojů. Usnadňují provádět potřebné výpočty a analýzy. Z navržených modelů se následně vytváří výrobní a montážní výkresy a katalogy. Data získaná návrhem v CAD programu lze dále využít pro programování počítačem řízených obráběcích (CNC) strojů.
Žáci oborů strojírenství a technické lyceum pracují s CAD programy při výuce předmětů: technické kreslení, konstrukční cvičení, kontrola a měření, CNC stoje, CAD systémy a deskriptivní geometrie.


stroj70 stroj68 stroj61 stroj66 stroj62 stroj63 stroj64 stroj65 stroj67 stroj70 stroj69 stroj1 stroj10 stroj11 stroj12 stroj13 stroj14 stroj15 stroj16 stroj17 stroj18 stroj19 stroj2 stroj20 stroj21 stroj22 stroj23 stroj24 stroj25 stroj26 stroj27 stroj28 stroj29 stroj3 stroj30 stroj31 stroj32 stroj33 stroj34 stroj35 stroj36 stroj37 stroj38 stroj39 stroj4 stroj40 stroj41 stroj42 stroj43 stroj44 stroj35 stroj46 stroj47 stroj48 stroj49 stroj5 stroj50 stroj51 stroj52 stroj53 stroj54 stroj55 stroj56 stroj57 stroj58 stroj59 stroj6 stroj7 stroj8 stroj9