Znak školy

Střední průmyslová škola
strojní a dopravní v Děčíně


 

Školní řád je obsáhlý dokument, se kterým je ovšem užitečné se seznámit. Pro začátek ale postačí dodržovat ve škole alespoň následující DESATERO.

1. Do školy přicházím včas (nejpozději 5 minut před začátkem vyučování).
2. Ve škole se přezouvám (respektuji, že sportovní obuv nejsou přezůvky) a při vstupu do budovy nezapomínám sundat čepici.
3. Po zvonění jsem na svém místě a mám připravené pomůcky (které nezapomínám!).
4. Při vyučování dávám pozor, nekazím práci vyrušováním a při zkoušení se chovám vždy čestně.
5. Během vyučování neopouštím budovu školy (s výjimkou volných hodin).
6. Za všech okolností jednám slušně a zdvořile s učiteli i spolužáky. Pozdravit, poprosit, poděkovat … - to je pro mě samozřejmost. Nejsem hrubý a nikdy nesahám k násilí, ponižování, projevům nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu.
7. Respektuji zákaz používání mobilu, MP3 a dalších obdobných zařízení při vyučování a také zákaz fotografování nebo pořizování jakéhokoli obrazového a zvukového záznamu kohokoli bez jeho výslovného souhlasu.
8. Respektuji zákaz přinášení, držení, distribuce a užívání návykových látek a také zákaz přinášení jakýchkoli zbraní a jejich napodobenin.
9. Respektuji zákaz kouření a požívání alkoholu ve škole i na akcích pořádaných školou (i když jsem zletilý).
10. Řádně omlouvám nepřítomnost:
- Absenci z dopředu známého důvodu omlouvá můj rodič předem.
- V ostatních případech informuje rodič školu nejpozději do tří kalendářních dnů od zahájení mé absence.
- Omluvenku předkládám bezprostředně po ukončení absence (vím, že nad tři dny omlouvá lékař).

Školní řád v úplném znění ke stažení zde. Doplněk ke školnímu řádu - TEV ke stažení zde. Provozní řád elektrolaboratoří ke stažení zde.